Առաքում

1.    Ներածություն

1.1.Սույն ընդհանուր դրույթները և պայմանները (այսուհետ՝ Պայմաններ) սահմանում և կարգավորում են Զով Վոթըր ՍՊ ընկերության (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն, Մենք) zovqwater.am կայքով (այսուհետ նաև՝ Կայք) Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ կապված իրավահարաբերությունները:

1.2.Ընկերությունն իրավունք ունի առանց նախապես ծանուցման, միակողմանի, ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության, «Գաղտնիության քաղաքականության» մեջ և սույն  Պայմաններում»: Փոփոխության դեպքում Ընկերությունը կհրապարակի նորացված պայմանները ինտերնետային Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Օգտագործողի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել Կայք և ստուգել Պայմանների և «Գաղտնիության քաղաքականության» փոփոխությունները: Նոր պայմանները իրավական ուժ կունենան և կտարածվեն, դրանք Կայքում տեղադրելուց հետո ծագած պարտավորությունների վրա:

2.     zovqwater.am-ի կողմից մատուցվող ծառայությունները և դրանց մատուցման կարգը

2.1.zovqwater.am կայքը գնումների էլեկտրոնային տարբերակ է, որը թույլ է տալիս սպառողին գնել իրեն անհրաժեշտ ապրանքը և կատարել դրա դիմաց վճարում:

3.    Գրանցում

3.1. zovqwater.am գնումներ կատարելու համար Դուք պետք է գրանցվեք Կայքում:

3.2. zovqwater.am-ում գրանցվելու կամ ցանկացած այլ եղանակով պատվեր կատարելու համար Դուք պետք է լինեք 18 տարեկանից բարձր:

3.3.Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո տրամադրված տվյալները ճշգրիտ և ամբողջական են:

4.    Առաքում և վճարում

4.1. Պատվերներն ընդունվում են առցանց՝ zovqwater.am կայքի միջոցով կամ 041 515-515  հեռախոսահամարի միջոցով (սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով, ինչպես նաև հետագա հնարավոր խնդիրները կարգավորելու նպատակով զանգը կարող է ձայնագրվել, որի վերաբերյալ օգտվելով մեր ծառայություններից դուք տալիս եք ձեր համաձայնությունը):

4.2. zovqwater.am կայքում պատվերներ կատարելիս դուք պետք է մուտք գործեք կայք, ընտրեք համապատասխան ապրանքները, տրամադրեք առաքման և վճարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և գրանցեք պատվերը: Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել բացառապես պատվերի կատարմանը և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը վերաբերող նպատակներով:

4.3 Պատվերներ կատարելիս պետք է գիտենալ, որ ըստ անհրաժեշտության Ձեզ հետ պետք է կնքվի համապատասխան պայմանագիր՝ պատվերներն անխափան իրականացնելու համար։

4․4 Ըստ անհրաժեշտության Ընկերությունը կարող է պահանջել դեպոզիտային գումար՝ ըստ մատակարարվող շշերի քանակի, որի նպատակն է ապահովել շշերի վերադարձելիությունը առանց վնասումների։

Վճարումը կարող է կատարվել հետևյալ եղանակներով՝

·         Կանխիկ՝ առաքման պահին

·         Բանկային փոխանցման միջոցով

·         Վճարային քարտով

·         Իդրամով

5.      ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՐԳ

Առաքման համար սահմանված են հետևյալ վճարները

·         1 հատ 19 լ ջուր պատվիրելիս՝ առաքում 500 դրամ

·         2 և ավելի 19 լ ջուր պատվիրելիս՝ առաքումն անվճար

·         2 և ավելի հատ 19 լ ջուր պատվիրելիս ցանկացած այլ ապրանք պատվերում ավելացնելիս՝ առաքումն անվճար

·         2 և ավելի  19 լ ջուր չպարունակող պատվերի դեպքում պատվերի արժեքը 9 000 դրամը գերացանցելու դեպքում՝ առաքումը անվճար

·         2 և ավելի  19 լ ջուր չպարունակող պատվերի դեպքում պատվերի արժեքը 9 000 դրամը չգերացանցելու դեպքում՝ առաքումը 500 դրամ

Առաքման ժամկետը պարբերաբար փոփոխվում է կախված պատվերների քանակից և այլ պայմաններից: Առաքման համար նշված ժամկետը ուղենիշային է և  կարող է տարբերվել փաստացի առաքման ժամից՝ պայմանավորված երթևեկության առկա իրավիճակով:

6.    Պատվերի կարգավիճակը և պատմությունը

6.1.Կայք մուտք գործելուց հետո Դուք հնարավորություն եք ունենում Ձեր անձնական էջում հետևելու պատվերների պատմությանը և տեսնել կատարված պատվերի ամսաթիվը, կարգավիճակը:

7.    Վճարման եղանակները

7.1. zovqwater.am-ում պատվերի համար վճարումն իրականացվում է մի քանի եղանակով:

Վճարումը կարող է կատարվել հետևյալ եղանակներով՝

·         Կանխիկ՝ առաքման պահին

·         Բանկային փոխանցման միջոցով

·         Վճարային քարտով

·         Իդրամով

8.   Պատվիրված ապրանքի վերադարձ կամ փոխանակում

8.1.Եթե Ձեր գնած ապրանքը չի կրել որակական և քանակային փոփոխություններ, կարող եք վերադարձնել այն 14 օրվա ընթացքում` ներկայացնելով ՀԴՄ կտրոնը կամ հաշիվ-ապրանքագիրը՝ բացառությամբ այն ապրանքերի, որոնք ՀՀ օրենսդրության համաձայն ենթակա չեն վերադարձի կամ փոխանակման:

8.2.Այդուհանդերձ, եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է նրա որակական հատկանիշներով, Դուք կարող եք մեր առաքիչի օգնությամբ փոխարինել տվյալ ապրանքը մեկ ուրիշով:

8.3.Նույնը վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ Դուք սխալմամբ նույն ապրանքախմբին պատկանող, բայց այլ ապրանքանիշի ապրանք եք պատվիրել և ցանկանում եք փոխարինել այն Ձեր նախընտրածով: Այսպիսի դեպքերում Ձեզանից գանձվում է միայն ապրանքների գների տարբերությունը` առկայության դեպքում:

9.    Էլեկտրոնային նամակներ և հաղորդակցություն

9.1.Պատվերների ստացման և կատարման գործընթացքում Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Ձեր նշած էլ փոստի նամակներ ուղարկելու հարցում:

10.    Կայքի պատասխանատվությունը

10.1.zovqwater.am կայքում տրված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից արված առաջարկ` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Ձեր էլ. փոստին մեր կողմից ուղարկվում է պատվերը հաստատող նամակ, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: Այդ նամակը համարվում է Կայքի և Ձեր միջև կնքված պայմանագիր:

10.2.Ապրանքը առաքիչի կողմից մատակարարվելուց հետո  Ձեր կողմից այն ընդունվելով՝ Դուք հաստատում եք ապրանքի քանակական կամ որակական հատկությունների վերաբերյալ Ձեր առարկությունների բացակայության փաստը:

10.3.Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով: